احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی: جامعه ایران به کدام احزاب اقبال نشان ‌می‌دهد؟

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که در یک انتخابات آزاد به کدام حزب رای خواهند داد. بدین منظور لیستی از احزاب (نمادین) مختلف با ایدئولوژی‌های سیاسی گوناگون در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت.

نمودار بالا میزان مقبولیت احزاب مختلف را در جامعه نشان ‌می‌دهد. بر طبق نتایج نظرسنجی، حزب طرفداران پادشاهی حدود ۲۰٪ پایگاه اجتماعی در ایران دارد. بعد از آن، حزب سوسیال دموکرات  با ۱۶.۳٪، حزب جبهه ملی با ۸.۳٪ و حزب اصلاح‌طلبان با ۷.۵٪ بیشترین محبوبیت را دارند. این نمودار می‌تواند نشانگر این باشد که جامعه کنونی ایران یک جامعه متکثر است که در آن هیچ حزب و ایدئولوژی سیاسی وجه غالب ندارد.

بررسی و مقایسه دیدگاه ایرانیان داخل و خارج کشور درباره گرایش به احزاب مختلف نتایج قابل توجهی را نشان ‌می‌دهد. محبوبیت حزب مشروطه‌خواهان (طرفداران پادشاهی) در بین ایرانیان خارج از کشور ۱۰٪ کمتر از داخل کشور است. حزب اصلاح‌طلبان هم در خارج از کشور ۶٪ کمتر از داخل کشور محبوبیت دارد. از سوی دیگر میزان محبوبیت حزب سوسیال-دموکرات در بین پاسخ‌دهندگان خارج کشور ۱۲٪ بیش از پاسخ‌دهندگان داخل کشور است. همچنین حزب سوسیال-لیبرال هم در خارج کشور ۸٪ بیش از داخل کشور محبوبیت دارد.

متن کامل گزارش نظرسنجی گرایشات سیاسی ایرانیان را در اینجا بخوانید

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.

Powered by WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.