ساختار سیاسی مطلوب: متمرکز یا فدرال؟

این نمودار دیدگاه پاسخ‌دهندگان درباره ساختار سیاسی مطلوب برای آینده ایران را نشان ‌می‌دهد.

همانطور که مشاهده ‌می‌شود حدود ۳۳٪ا از پاسخ‌دهندگان بدلیل نداشتن اطلاعات کافی نظر مشخصی نداشته‌اند. از سوی دیگر دیده می‌شود که ساختار فدرال در میان حداقل یک چهارم (۲۵٪) جامعه ایران محبوبیت دارد.

در مقایسه دیدگاه ایرانیان داخل و خارج کشور، افراد داخل کشور ۲۴٪ بیش از ساکنین خارج کشور اعلام کرده‌اند که «دانش و اطلاع کافی ندارند». این نتایج می‌تواند نشان دهد که این موضوع، به بحث و گفتگوی بیشتر در عرصه عمومی نیاز دارد.

متن کامل گزارش نظرسنجی گرایشات سیاسی ایرانیان را در اینجا بخوانید

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.

Powered by WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.