گزارش نظرسنجی درباره جمهوری اسلامی: آری یا نه؟

متن کامل گزارش نظرسنجی «جمهوری اسلامی: آری یا نه» را در اینجا بخوانید

چکیده یافته‌های نظرسنجی

  • در این نظرسنجی بیش از ۲۰۴ هزار پاسخ‌دهنده شرکت کردند و بیش از ۱۸۰ هزار پاسخ‌دهنده از داخل کشور بوده‌اند. یافته‌های این گزارش، دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال در ایران (برابر با ٪۸۵ واجدین رای دادن در ایران) را بازتاب ‌می‌دهد و با سطح اطمینان ۹۵ درصد قابل تعمیم به این جمعیت است. این نظرسنجی تلاش کرده است تا میزان مقبولیت نظام جمهوری اسلامی را که در فضای جاری نمیتواند بطور علنی مورد پرسش قرار گیرد، بطور روشمند اندازه‌گیری و ثبت کند.
  • بر اساس نتایج این نظرسنجی ٪۷۹ اعلام کرده‌اند که در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند.
  • در این نظرسنجی ٪۷۱ اعلام کرده‌اند که در هر صورت به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند و ٪۱۸ گفته‌اند در هر صورت به جمهوری اسلامی «آری» میگویند. در این میان ٪۱۱ اظهار داشتند که تا زمانیکه حکومت جایگزین جمهوری اسلامی مشخص نباشد به جمهوری اسلامی «آری» میگویند.
  • بر اساس نتایج این نظرسنجی ٪۶۸ اعلام کرده‌اند که قصد ندارند در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ شرکت کنند. همچنین ٪۱۸ گفته‌اند که در این انتخابات شرکت می‌کنند و حدود ٪۱۴ هنوز در این‌باره تصمیم مشخصی ندارند و با توجه به شرایط تصمیم می‌گیرند.
  • نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۵٪ کسانیکه در سال ۹۶ به رییسی و ۹۶٪ کسانیکه به روحانی رای داده‌اند ، در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند. بعبارت دیگر  ٪۶۵ کسانیکه سال ۹۶ به رییسی و ٪۴ کسانیکه به روحانی رای داده‌اند در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «آری» می‌گویند.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.

Powered by WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.