گزارش نتایج نظرسنجی درباره دیدگاه فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر در ایران

 متن کامل گزارش «نظرسنجی درباره دیدگاه فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر» را در اینجا بخوانید یا دانلود کنید

چکیده یافته‌های نظرسنجی 

  • در این نظرسنجی ۲۰۲ تحصیلکرده رشته حقوق یا فعال حقوق بشر شرکت کردند که ۱۷۱ پاسخ‌دهنده از داخل کشور بوده‌اند. این نظرسنجی تلاش کرده است تا نظر تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر داخل کشور را درباره چندین موضوع حقوقی که در فضای جاری نمی‌تواند بطور علنی مورد پرسش قرار گیرد، اندازه‌گیری و ثبت کند.
  • بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود ۸۴٪ پاسخ‌دهندگان (تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر داخل کشور) خود را مخالف مجازات اعدام می‌دانند؛ با این وجود ۶۹٪ آن‌ها فکر می‌کنند که اکثریت مردم ایران موافق مجازات اعدام هستند.
  • حدود ۴۴٪ پاسخ‌دهندگان داخل کشور معتقدند در چهارچوب ساختار سیاسی و حقوقی موجود، اصلاح و بهبود شرایط در هیچ‌یک از حوزه‌های حقوقی دهگانه مورد پرسش امکان‌پذیر نیست. با این حال، حدود یک سوم پاسخ‌دهندگان اصلاح در حوزه قوانین حقوق کودک و قوانین محیط‌زیست را در چهارچوب حقوقی موجود امکان‌پذیر می‌دانند.
  • از نظر پاسخ‌دهندگان داخل کشور، در ساختار حقوقی فعلی، امکان اصلاح در حوزه قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی و حقوق اقلیت‌های مذهبی از همه کمتر است.
  • از نظر پاسخ‌دهندگان داخل کشور، در میان موضوعات حقوقی مختلف، پرداختن به «قوانین مربوط به ساختار سیاسی حکومت» و «قوانین مربوط به حقوق زنان» اولویت بالاتری دارند. از سوی دیگر پاسخ‌دهندگان به موضوعات مربوط به «حقوق دگرباشان جنسی» و «حقوق اقوام» اولویت کمتری داده‌اند.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.

Powered by WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.