گزارش‌ها / Survey Reports

Survey Reports in English

Iran’s 2021 Elections: Final Survey Report (15-17 June 2021)

Iranians Attitudes Toward Elections: A 2021 Survey Report (27 May-3 June 2021)

Iranians’ Attitudes Toward Media: A 2021 Survey Report (February 2021)

Iranians’ Attitudes Toward the Death Penalty: A 2020 Survey Report (September 2020)

Iranians’ Attitudes Toward Religion: A 2020 Survey Report (June 2020)

Summary of GAMAAN’s survey on the Coronavirus in Iran (March 2020)

Summary of GAMAAN’s survey on the 2020 parliamentary elections in Iran (February 2020)

Survey Report on “The Islamic Republic: Yes or No” (April 2019)

گزارشهای نظرسنجی

گزارش نظرسنجی نهایی انتخابات ۱۴۰۰ (۲۵ تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۰)

گزارش نظرسنجی انتخابات (۶ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۰)

گزارش نظرسنجی «نگرش ایرانیان به رسانه‌ها» (اسفند ۱۳۹۹)

گزارش نظرسنجی «دیدگاه ایرانیان درباره مجازات اعدام» (شهریور ۱۳۹۹)

گزارش نظرسنجی درباره نگرش ایرانیان به دین (خرداد ۱۳۹۹)

گزارش نظرسنجی درباره بیماری کرونا در ایران (اسفند ۱۳۹۸)

گزارش نظرسنجی درباره انتخابات ۹۸ (بهمن ۱۳۹۸)

گزارش نظرسنجی گرایشات سیاسی ایرانیان (مهر ۱۳۹۸)

گزارش نتایج نظرسنجی درباره دیدگاه فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر در ایران (تیر ۱۳۹۸)

گزارش نظرسنجی درباره جمهوری اسلامی: آری یا نه؟ (فروردین ۱۳۹۸)

Powered by WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.