حداقل ۷۰٪ ایرانیان در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند

این نمودار نظر پاسخ‌دهندگان داخل کشور را درباره رفراندوم «آری یا نه» به نظام جمهوری اسلامی نشان ‌می‌دهد.

به خواندن “حداقل ۷۰٪ ایرانیان در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند” ادامه دهید

مقبولیت شخصیت های سیاسی: رضا پهلوی بیشترین محبوبیت را در جامعه ایران دارد

در این نظرسنجی، لیستی از شخصیت‌های سیاسی و مدنی که متعلق به گرایشات سیاسی مختلف هستند در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت تا برآوردی از تمایل آنان بدست آید؛

به خواندن “مقبولیت شخصیت های سیاسی: رضا پهلوی بیشترین محبوبیت را در جامعه ایران دارد” ادامه دهید

گرایشات سیاسی ایرانیان: سرنگونی‌خواهان و تحول‌خواهان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند

این نمودار نشان ‌می‌دهد که پاسخ‌دهندگان خود را متعلق به کدام گرایش سیاسی (با تعریف توضیح داده شده در پرانتز) می‌دانند.

به خواندن “گرایشات سیاسی ایرانیان: سرنگونی‌خواهان و تحول‌خواهان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند” ادامه دهید

نظام سیاسی مطلوب برای فردای ایران: جمهوری سکولار بیشترین مقبولیت را در جامعه دارد

این نمودار میزان مقبولیت نظام‌های سیاسی مختلف را در میان ایرانیان نشان ‌می‌دهد.

به خواندن “نظام سیاسی مطلوب برای فردای ایران: جمهوری سکولار بیشترین مقبولیت را در جامعه دارد” ادامه دهید

احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی: جامعه ایران به کدام احزاب اقبال نشان ‌می‌دهد؟

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که در یک انتخابات آزاد به کدام حزب رای خواهند داد. بدین منظور لیستی از احزاب (نمادین) مختلف با ایدئولوژی‌های سیاسی گوناگون در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت.

به خواندن “احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی: جامعه ایران به کدام احزاب اقبال نشان ‌می‌دهد؟” ادامه دهید

Powered by WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

QuestionPro's advanced survey features powers our data intelligence, allowing us to create surveys, collect responses, distribute critical information, and analyze results.